Вітаю Вас, Гість

Одним із ефективних засобів формування активної життєвої позиції дітей із порушеннями зору є естетичне виховання, що збагачує їхні художньо-естетичні знання, розширює світогляд, формує емоційну сприйнятливість, розвиває образне мислення, творчу уяву, дає змогу отримувати чуттєво-естетичну насолоду.

Естетичне виховання об’єднує загально-естетичні та корекційні цілі, спрямовані на розв’язання комплексу завдань:

*      розвиток і збагачення естетичних уявлень за допомогою взаємодії з різними видами мистецтва, суспільних і міжособистісних взаємостосунків;

*      формування художньо-естетичних і творчих здібностей, що сприяють подоланню негативних наслідків порушень зору в емоційній сфері;

*      успішна соціально-психологічна реабілітація;

*      розвиток полісенсорного сприймання;

*      шанування звичаїв та обрядів українського народу.

        Естетичне виховання допомагає дітям із порушеннями зору в різний спосіб взаємодіяти з навколишнім світом, збагачуючи при цьому внутрішній духовний світ, розвиваючи творчі здібності та соціальні якості активної особистості. Найважливішим засобом естетичного виховання є музичне мистецтво, оскільки основним рецептором інформаційного сприймання виступає слух, а порушення зору може бути певною мірою компенсоване. Заняття музикою мають велике компенсаторне значення для дітей цієї категорії, бо межі між сприйманням зрячими і незрячими практично відсутні, а процес компенсації (у незрячих) найбільш імовірний, що, відповідно, дає їм змогу почуватися повноцінними членами суспільства.

       Вокально-хоровий спів більшою мірою, аніж інші види музичної діяльності, акумулює соціальні функції музичного мистецтва, оскільки передбачається групове залучення дітей до колективного ансамблевого виконавства, у процесі якого відбувається їх єднання через співтворчу активність у соціально значущий для формування особистості продукт виховання.

         В умовах гурткової роботи у школах-інтернатах для дітей із порушеннями зору вокально-хорова діяльність є найефективнішою для формування соціальної активності особистості, що дає змогу дитині виявити музичні здібності та сформувати соціально активні якості особистості, які допоможуть їй підвищити особистісний статус і досягти соціокультурного рівня, який відповідатиме сучасним вимогам гармонійно розвинутої особистості.

Учні школи були учасниками багатьох пісенних фестивалів, конкурсів, акцій:

  • У квітні 2010 р. у м. Івано-Франківськ відбувся Всеукраїнський фестиваль «Назустріч мрії» під патронатом Юлії Тимошенко. Наші дівчата (Гиряк Марія та Мельник Ірина) були запрошені на цей фестиваль, у якому брали участь учні шкіл-інтернатів з усієї України, Білорусії та Молдови. Фестиваль проходив у два етапи. У перший день діти знайомились між собою, ознайомлювалися з програмою виступу, проходили прослуховування. Були створені умови для проживання в готелі та харчування. На другий день проходив сам фестиваль, який оцінювали відомі співаки та гурт «Паранормальних». Діти були нагороджені Дипломами та подарунками і залишилися дуже задоволеними від поїздки