Вітаю Вас, Гість

Навчально-методична

                                                    робота

 

Школа сьогодні відчуває потребу в учителеві, який постійно прагне до творчого пошуку, має навички дослідної, експериментальної діяльності, вивчення, узагальнення, впровадження перспективного досвіду, високий рівень інформаційної культури, вміє інтерпретувати новий зміст освіти в методику навчання і виховання, здійснювати аналіз результатів діяльності як своєї власної, так і педагогічного та учнівських колективів.

Пошук шляхів підвищення якості безперервного навчання педагогічних працівників, розвиток педагогічної майстерності, формування навичок науково-дослідницької роботи – пріоритетні завдання навчально-методичної роботи нашого закладу.

   Навчально-виховний процес у школі здійснює 110 педагогів, серед них – 13 присвоєно звання «старший вчитель», 3 вихователі–методисти (Ониськів М. С., Купранець М.С., Романчук Г.М.), 2  «старші вихователі» (Білінська О. С., Щурко М.В.),  вчитель-методист (Вовщук Л.В., Валюх Г.Д., Сушинська І.Т., Костюк Л.Ф.), 46 педагогів мають «вищу»  кваліфікаційну категорію, 23 вчителів – дефектологів, 8 нагороджені значком «Відмінник  освіти України» (на 2016- 2017 н. р.).

  

  Укомплектованість закладу педагогічними кадрами впродовж навчального року можна охарактеризувати як спрямоване, організоване поєднання умов, за яких створюється можливість досягти високих результатів у діяльності як окремої особистості, так і колективу в цілому. Майже половина педагогів мають стаж роботи більше 20 років. Вікова категорія педагогічних працівників пенсійного віку становить 15 чоловік від загальної кількості.

 У гендерному складі переважають жінки (83 %), їх кількість становить 88, чоловіків значно менше – 17 % (18 вчителів).

Якісний склад педагогічних кадрів високий. Серед педагогічних працівників 38% мають вищу кваліфікаційну категорію, 30% - спеціалісти, педагогів першої кваліфікаційної категорії – 19%, другої – 11%.

  У 2013-2014 н. р. у школі навчається 221 учень. Кількість учнів школи кожного року  змінюється. З 1984 року найбільше учнів у школі було у 1986-1987 н. р. - 228 школярів, найменша – у 1991-1992 н. р. – 184 учні.

   Є класи дітей з вадами зору, складними вадами розвитку, вадами мовлення, затримкою психічного розвитку.

З метою надання методичної допомоги класним керівникам впродовж навчального року проводились наради та консультації з питань організації та здійснення виховної роботи в класних колективах. Практичні психологи Щих М.Б., Зуб О.В., завідувач бібліотекою Чижмар Л.С., класні керівники 1-12 класів брали активну участь в шкільних заходах з питань виховання. З метою досягнення більшої ефективності виховної роботи класні керівники працювали сумісно з практичними психологами, проводячи тестування, діагностику, вивчаючи індивідуальні особливості учнів. Класними керівниками, вихователями, адміністрацією сформований соціальний паспорт закладу (48 дітей-інвалідів, 14 сиріт і позбавлених батьківського піклування, 34 напівсироти, 42 неповні сім’ї, 20 неповні багатод. сім’ї, 63 багатод. сім’ї), ведеться облік дітей, які схильні до правопорушень (які перебувають на внутрішньому обліку).

З кожним роком збільшується кількість учнів, які після закінчення школи продовжують навчання у вищих навчальних закладах,  Після закінчення школи з кожним роком більше учнів продовжують навчання у вищих навчальних закладах, успішно склавши незалежне тестування. Якщо у 1998-1999 н. р. у вищі навчальні заклади вступив 1 випускник, 1999-2000 н. р. – 3 випускники, то в 2011-2012н.р. з 23 учнів абітурієнтами вищих навчальних закладів стали 12 учнів школи, у 2012-2013 н. р. з 15 учнів  6 навчаються у вищих навчальних закладах ( 5 у педагогічних, 1 у медичному університеті). Випускники класів з складними вадами розвитку навчаються у вищих професійно-технічних училищах (№ 8, № 34 м. Стрия).

Для організації методичної роботи в закладі використовуються колективні, групові та індивідуальні форми роботи.

Педагоги школи беруть участь в районних та обласних методоб’єднаннях, дають відкриті заняття вчителів та  вихователів, входять до Асоціації тифлопедагогів України, беруть участь у  семінарах.

У 1999 р. році на базі реабілітаційного центру «Левеня у Львові відбувся міжнародний семінар Львів – Нюрнберг з питань викладання природничих наук у старшій школі. Було показано урок географії (Вовщук Л.В.), та біології  (Валюх Г.Д.), обговорювалися недоліки і переваги викладання природничих наук у Німеччині та в Україні.

Валюх Г.Д. – учасник I з’їзду тифлопедагогів України в Харкові та Республіканських курсів біологів у Євпаторії.  

На базі школи проводилися засідання обласного методичного об’єднання вихователів з проблеми «Значення виховної роботи для формування психічних процесів у дітей зі зниженим зором» (вихователь Ониськів М.С. провела заняття «Побудь зі мною в тиші»), 2002 р. – районний семінар класних керівників  (гра-подорож «Будь природі другом, будь природі братом» Бучинська Н.В.)обласний семінар директорів у 2003 р. «Інноваційні методи виховної роботи» - вихователь Білінська О.С. представила виховне заняття «Кольоровий світ навколо тебе»,.

У травні 2010 р. вихователь  Ониськів М.С. брала участь в обласній конференції «Сучасне виховання в позаурочний час: стан, проблеми, шляхи підвищення ефективності», організованій Львівським обласним  інститутом післядипломної освіти, де виступила з доповіддю «Виховання справжніх патріотів України на основі краєзнавчо-пошукової роботи в умовах спецшколи-інтернату для дітей зі зниженим зором».

Педагоги-дефектологи входять до Асоціації тифлопедагогів України, беруть участь у  семінарах  (2008 р. - Вовщук Л.В.  виступала з доповіддю «Виконання практичних робіт на уроках географії дітьми зі зниженим зором» у Києві, 2010 р. Валюх Г. Д. і Вовщук Л.В. – семінар тифлопедагогів у Теребовлі Тернопільської області).

28-30 травня 2012р. у селищі Вигода на базі навчального корекційно-реабілітаційного центру відбувся ІІІ Конгрес тифлопедагогів України «Тифлопедагогіка: витоки, стан, перспективи».

У роботі конгресу брали участь директор школи Сенько Я.П. та  педагоги Сепик О. В., Вовщук Л.В.

Соціальними ініціативами Президента України визначено, що ефективна інтеграція в суспільство, розвиток життєвої компетентності дітей з особливими потребами можливі за умови створення інноваційного освітньо-реабілітаційного корекційно-розвивального середовища, яке системно поєднує в собі медичні, психологічні, педагогічні та соціальні аспекти, сприяє саморегуляції поведінки, самореабілітації, розвитку і саморозвитку дитини як суб’єкта культури життя.

Першого дня роботи конгресу було проведене пленарне засідання, де окреслювались сучасні підходи до організації навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами. Другого дня пройшли засідання круглих столів на теми «Зміст освіти і виховання дітей з порушеннями зору дошкільного віку», «Актуалізація змісту навчання і виховання в спеціальних школах для дітей з порушеннями зору та інклюзивних закладах освіти», «Організаційно-методичні аспекти реабілітації дорослих інвалідів по зору».

Вчителі випустили методичні посібники, якими користуються на уроках і мають дозвіл Асоціації тифлопедагогів України, авторами яких є Костюк Л.Ф., Вовщук Л.В., Сушинська І.Т., Валюх Г.Д.

 

 1. Вовщук Л. В. Я і Україна. 5 клас. Посібник для дітей зі складними вадами розвитку. 2009.
 2. Сушинська І. Т. Фізика в побуті 6 клас. Посібник для дітей зі складними вадами розвитку. 2008 – 44 с.
 3. Костюк Л. Ф. Англійська мова. 2 клас. Методичний посібник для дітей зі зниженим зором. 2011.
 4. Валюх Г.Д. Природознавство. 8 клас. Посібник для дітей зі складними вадами розвитку. 2010.

  Також створені методички на допомогу вчителям:

 • Сепик О.В. Подумай і розв’яжи. (6-7 кл). 2011 р.
 • Сепик О.В. Вимірюй та обчислюй.2011 р.
 • Костюк М.З. Фізкультурні хвилинки.2012 р.
 • Бабій С. Л. Рольові ігри (історія, правознавство), 2012 р.
 • Сенько О.О., Карпич О. К. Геометрія в таблицях 7-12 клас. 2013 рік.
 • Сенько О.О., Карпич О. К. Алгебра в таблицях 7-12 клас. 2013 рік.
 • Кулик О.М. Говоримо. Читаємо. Міркуємо. Пишемо. 2 клас. 2013 р.
 • Ципук З.Я. Розробки уроків з малювання. 1 клас. 2013 р.

Окремі розробки педагогів школи надруковані у педагогічних виданнях України: предметних газетах, журналах:

 1. Вовщук Л. В. Особливості виконання практичних робіт з географії учнями зі зниженим зором. Збірник наукових праць «Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки», 2009 р.
 2. Ониськів М. С. Екскурсія в дендропарк. «Дефектолог», березень, 2010 р., №3.
 3.  Костюк Л. Ф., Вовщук Л. В. Європа – наш спільний дім. 9 кл. «Дефектолог», 2011р., № 3, С.48-53.
 4. Вовщук Л.В., Сушинська І.Т. Інтегрований урок як засіб активізації дітей зі зниженим зором. «Дефектолог», № 3, 2011 р., С.53-55.
 5. Нагорняк Т.В., Вовщук Л.В. Японія. 10 кл. «Дефектолог», № 3, 2011 р, С.53-61.
 6. Сушинська І.Т., Вовщук Л.В. Виробництво і передача електроенергії. Географія в школі. №3, 2011 р. Участь в конкурсі. Диплом, С. 39-48.
 7. Бабій С.Л., Вовщук Л.В. Свято іменинника «Політ до зірок» 5 кл., «Класний керівник», № 10, 2011 р., С.32-37.
 8. Костюк Л.Ф., Сепик О.В. Звичаї свого народу. «Класний керівник», № 11, С.11-16.
 9. Ониськів М.С. Моя любове, я перед тобою. «Шкільний світ», № 5, 2007 р.
 10. Сушинська І.Т. Тиск рідин. Визначення тиску на різних глибинах, «Дефектолог», № 2, 2011 р., С.58-60.
 11. Костюк Л.Ф. Let`s speak about the UK. English, 2, January, 2013.
 12. Гладій З.Л. Бінарний урок. Гармонія кольору, "Дефектолог", 2015

​​​​​​​

Видавництво «Шкільний світ» виражає подяку та нагороджує грамотами за участь в ХІ Всеукраїнському огляді-конкурсі «Панорама творчих уроків» педагогів школи: Бабій С.Л.; Вовщук Л.В.; Костюк Л.Ф.; Ониськів М.С.; Сепик О.В.; Сушинську І.Т.; Чижмар О.П.; Гладій З.Л..

Видавництво «Шкільний світ» виражає подяку та нагороджує грамотами за актуальність наданих матеріалів, плідну співпрацю та з нагоди 5-річчя газети «Дефектолог» педагогів школи: Бабій С.Л.; Вовщук Л.В.; Костюк Л.Ф.; Ониськів М.С.; Сепик О.В.; Сушинську І.Т..

Вчителі Нагорняк Т.В., Вовщук Л.В. у 2013 році стали переможцями XIІ Всеукраїнського конкурсу «Панорами творчих уроків» - інтегрований урок (географія, світова література) «Японія».

У 2013 році створено групою авторів: Зубарук В.М., Ониськів М.С., Гладій З.Л., Чижмар О. П., Білінською О.С. звірка авторських робіт «Дозвольте огорнути вас любов’ю». У вчительському журналі «Шкільний світ. Етика» (жовтень, 2012 р.) надруковано авторську розробку Чижмар О. П. «Під твою милість прибігаємо.»; методичну статтю "Духовне виховання - запорука гармонійно розвинутої, сформованої особистості" (журнал "Слово вчителю", 2014р.) Гладій З.Л.

У 2014 році вчителі Костюк Л.Ф. та Сушинська І.Т. , а в 2015 році вчителі  Гладій З.Л.,  Костюк Л.Ф. та Романів О.В. стали переможцями Всеукраїнського конкурсу «Панорама творчих уроків». Розробки уроків конкурсів вчителів були надруковані у виданнях редакції «Шкільний світ».

 У 2014 році у школі було проведено науково-практичну конференцію «Схід і Захід разом» за участю представників Комунального закладу «Запорізька спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Орієнтир», духовенства Стрийщини.

    За останні 2 роки (2014-2016 рр.) надруковано 23 уроки та виховні заходи у педагогічних виданнях  «Шкільний світ», «Основа».  Уроки «Екологічні проблеми України та їх прояв у нашій місцевості» у журналі «Дефектолог» (Вовщук Л.В., Костюк Л.Ф.), «Радіолокація. Телебачення. Стільниковий зв’язок» у газеті «Фізика» (Сушинська І.Т.) - переможці «Панорами творчих уроків -16».

   Виховне заняття «У родинному колі» - переможець у конкурсі «Героїчна країна» серед учителів початкових класів у 2016 р.

   Педагогічний колектив працює над проектними технологіями:

1. «Духовність» (співпраця з релігійними організаціями, парохом місцевої церкви Зіслання Святого Духа – о.Богданом Дмитрівим).

2. Краєзнавчо-пошуковий проект «Історія села Підгірці… Від минулого до сьогодення» - виставка про село у краєзнавчому музеї  «Верховина», видання книги – «Село моє - Підгірці», співпраця з ГО «Центр розвитку краю».

3. Комп’ютерно-інформаційні технології – створення відеофільмів, роликів про школу, шкільної електронної газети, сайту школи. використання і розробка мультимедійних проектів для покращення навчально-виховного, корекційного-лікувального процесу. Видання книги «Школа світлих надій».

4. Освітні здоров’язберігаючі технології для дітей з особливими освітніми потребами. Школа стала лабораторією нового змісту корекційної освіти, реалізації інноваційних процесів у навчально-виховній та лікувально-корекційній роботі.  

 КЗ ЛОР «Підгірцівська загальноосвітня спеціальна школа-інтернат І-ІІІ ст.» - лауреат конкурсу «Освітній Оскар-15» видавництва «Шкільний світ» у колективній номінації «Школа-2015». Метою конкурса є відзначення на національному рівні найкращих освітніх практик, досвіду та сподвижницької праці педагогічної спільноти України, демонстрація найкращих здобутків та досягнень працівників освіти.

Вчителі Вовщук Л.В., Шовдрук Л.П., М’яновський О.Я. з обміном досвіду у жовтні 2016 р. побували в Комунальному закладі «Запорізька спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Орієнтир», відвідали школу на острові Хортиця.

Вчителями школи випускається «Інформаційний бюлетень», збірки уроків та виховних заходів «Інтегрований урок», зібрано і випущено книгу «Село моє - Підгірці» (автори: Бабій С.Л., Валюх Г.Д., Вовщук Л.В.,  Вовщук Т.М., Закусов М., Монаршук А.М.). Традиційно, з 2012 року щороку педагогами школи готується випуск методичних розробок, кращих надбань, творчості учнів та їх наставників. Книга «Село моє - Підгірці»  розрахована на широке коло читачів: для кращого пізнання нашого краю, шанувальників традицій українського народу, для уроків історії, географії, біології, народознавства, проведення екскурсій по визначних місцях Стрийщини.

  

 Дане видання – одне і перших у районі, де описана природа, історія, культура, демографічні, соціально-економічні та духовно-культурні процеси одного з куточків Прикарпаття. У селі є дендропарк – пам’ятка національного значення, перший дендропарк Галичини, архітектурні пам’ятки: палац графа Бруніцкого, церква Святого Духа та дзвіниця церкви Св. Духа. Село Підгірці з іншими природними та історичними об’єктами краю: музей Степана Бандери, музей Виговського, фортеця Тустань, Моршин  та ін. може стати туристичним об’єктом Золотої підкови Стрийщини.

Заступник з виховної роботи школи Вовщук Л.В. у 2016 р. була учасником науково-практичної конференції «Правові, освітні та соціальні аспекти інклюзії дітей з особливими потребами». На пленарному засіданні виступили Олександра Небожук - директор департаменту освіти і науки ЛОДА, Тетяна Симоненко-начальник відділу освіти дітей з особливими потребами МОН України, Катерина Острозька - доктор психологічних наук, Юлія Рибак - заступник директора навчально-реабілітаційного центру «Довіра», Христина Хемптон - арт-терапевт, яка розповіла про досвід США у супроводі  дітей з обмеженими можливостями.  Прийнята резолюція конференції щодо аспектів інклюзії в Україні, проблеми і перспективи її впровадження.

 У січні  традиційно проводиться педсемінар педагогів школи. Вчителі та вихователі готують доповіді. Молоді педагоги мають наставників, з ними проводяться заняття «Сходинки майстерності».