Вітаю Вас, Гість

Фотографія змінила світ, змінила нас.

Фотографія є другим по значущості, після

письменності, винаходом людства.

                                                                Вілем Флюсер

   

        Людина спроможна сприймати оком зображення навколишнього середовища завдяки відбиттю світла від предметів. Ця властивість була підмічена понад тисячу років тому.

       Перший «оптичний» прилад – камера обскура, що використовувалася для графічної фіксації зображень, дала поштовх до розробки фото-хімічних матеріалів, які сприймали та зберігали зображення. Завдяки роботам Н. Н’єпса, Л.Ж. Дагера, У. Тальбота, братів Люм’єр та удосконаленню оптичних приладів фотографія стала не тільки різновидом мистецтва, а й почала використовуватись в науці та техніці.

       Лише за два століття була створено величезну кількість конструкцій фотокамер, визначено багато галузей людської діяльності, де використовується фотографія.

       В теперішній час – це мистецтво, допоміжний засіб в науці і техніці, індустрія та одне з самих популярних хобі всіх верств населення.

       Сучасна цифрова фотографія з великою швидкістю витісняє традиційну аналогову (історично першу) фотографію.

       Виходячи з нових тенденцій в фотографії виникла необхідність «перегляду» програми гуртків, які об’єднують юних фотоаматорів.

Мета роботи гуртка:

 Формування творчої особистості у процесі ознайомлення з основами фотомистецтва.  

Завдання:

  • Розвиток творчих здібностей, образного мислення, естетичного смаку дітей, формування у них потреби у самовдосконаленні.
  • Розвиток зорового сприйняття, фотографічного бачення, вивчення і вдосконалення прийомів фотозйомки.
  • Розвиток розумових здібностей школярів.
  • Навчити практичним навичкам і вмінням поводитися з фотоапаратом та фото приладами, освоїти методи комп'ютерної обробки фотозображень.
  • Надати можливості вихованцям гуртка творчо працювати над створенням фотознімків.
  • Враховувати вікові особливості гуртківців, їх інтереси й здібності.
  • Навчити бережно ставитися до обладнання для фотозйомки,  чітко дотримуватися правил техніки безпеки.
  • Виховувати загальнолюдські цінності в атмосфері співробітництва і довіри.