Вітаю Вас, Гість

Уся виховна робота планується, виходячи з нормативно-правових документів: України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Конвенції прав дитини, Концепції виховання дітей і молоді в національній системі освіти, Національної програми патріотичного виховання громадян, Положення про класного керівника, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31. 10. 2011 року № 1243 «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів» та за рекомендаціями Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації. .

Основною метою виховання учнів спецшколи-інтернату є формування громадянина-патріота України, творчої ініціативної, духовно та інтелектуально розвинутої особистості, створення домашніх, родинних умов перебування дітей в школі, оточення всіх дітей батьківським піклуванням з боку кожного працівника школи, соціальна адаптація вихованців установи .

Завдання виховної роботи:

 • * особистості демократичного світогляду й культури, яка не порушує прав і свобод людини, з повагою ставиться до традицій, культури народів світу, рідного краю.
 • * фізичного розвитку особистості через формування у дітей здорового способу життя.
 • * умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів.
 • * та розвиток цінностей громадського суспільства.
 • * творчих здібностей, підтримка обдарованих учнів.
 • * ролі родини у вихованні дітей.
 • * для кожної дитини з особливими потребами умов для входження в соціальне життя на даному рівні культури з урахуванням особливостей її особистості.

* Продовжити роботу щодо реалізації шкільної програми «Духовність».

Виконуючи основні завдання виховання учнів у спецшколі-інтернаті спільно з педагогічним колективом, використовуємо різноманітні форми й методи роботи: колективні творчі справи, години спілкування, бесіди, свята, зустрічі, екскурсії, конкурси, огляди, акції, виставки згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31. 10. 2011. № 1243 «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів».

Виховна робота базується на таких основних орієнтирах виховання:

Ставлення особистості до…

1– 4

класи

5-10

класи

11-12

класи

Суспільства і держави

Розвиток пізнавального інтересу

Повага до суспільства і влади

Повага до суспільства і влади

До людей

Повага до шкільної родини

Повага до родини і школи

Повага до родини і людей

До природи

Дбайливе ставлення до природи

Екологічна грамотність

Екологічна культура

Екологічне мислення

До себе

Я – людина

Я – особистість

Взаємоповага

Самоповага

Здоров’я

До мистецтва

Почуття

прекрасного

Естетичний смак

Естетична культура

До праці

Працьовитість

Інтерес до праці

Потреба праці

 

 

Орієнтири передбачають залучення учнів до різних форм творчої та суспільно корисної діяльності, зокрема: пізнавальної, оздоровчої, трудової, художньо-естетичної, спортивної, пропагандистської, ігрової, культурної, рекреаційної, екологічної, що організовуються у години дозвілля, тобто у позакласний час.

Мета сучасного освітнього процесу – не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, здатну вирішувати особисті проблеми, творити себе і навколишній світ. Сучасному вихованню має бути повною мірою властива випереджувальна роль у демократичному процесі державотворення, воно має стати засобом розвитку духовної культури, зупинення соціальної деградації, стимулом пробудження високих моральних якостей – совісті, патріотизму, людяності, почуття громадянської і власної гідності, творчої ініціативи тощо; засобом самоорганізації, особистісної відповідальності дітей та молоді; запорукою громадянського миру і злагоди в суспільстві.

Нині значно розвинулись громадянські цінності виховання, наш освітній заклад став відкритими для батьків, громадських організацій. Розширюється кількість суб'єктів виховного впливу, узгоджуються їхні дії.

На сучасному етапі розвитку суспільства педагогічний колектив школи, розуміючи потребу докорінного переосмислення виховної системи, насамперед виходить з таких позицій:

 • * того, що сучасна спецшкола-інтернат – навчальний заклад, покликаний відповідати потребам і умовам сучасного стану соціального розвитку України та забезпечувати освітні потреби.
 • * має бути конкурентоздатною і престижною, а це можливо лише в режимі неперервного розвитку і творчого пошуку прогресивних технологій, методик зростання професіоналізму на педагогічному та управлінському рівні.
 • * результатом реалізації усякого виховного проекту мають бути життєві компетентності учнів, тобто сформована можливість діяти у конкретній життєвій ситуації відповідно до власних цінностей, ставлень та переконань.
 • * ці завдання, заклад має забезпечувати різні види діяльності в широкому спектрі позакласної сфери – гуртковій, студійній, спортивній, художньо-естетичній роботі, максимально сприяючи розвитку і самовизначенню особистості дитини.
 • * унікальності кожної особистості вихованця вимагає відповідального ставлення до технологізації виховного процесу, високого професіоналізму і відповідальності педагога.
 • * поставлених завдань можливе лише в атмосфері доброзичливості, довіри, співробітництва, відповідальності на всіх рівнях шкільного педагогічного простору.

Учителі і вихователі істотно перебудували навчально-виховну роботу в позаурочний час та реалізовують зміст виховання в різноманітних видах і формах діяльності школярів, зокрема: навчально-пізнавальній, трудовій, суспільно-гуманістичній, художньо-творчій, пошуково-дослідницькій, краєзнавчій, народознавчій, спортивно-оздоровчій, організаторській і т.д.

У школі в позаурочний час організована робота гуртків декоративно-прикладного мистецтва і народних ремесел, проводяться фестивалі народної творчості, фольклорні свята рідної мови, діє школа катехизації школярів, проводяться години духовності, вечорниці, працюють краєзнавчий, драматичний, музичний гуртки.

Вивчення рівня вихованості школярів показало, що робота, яку проводять вихователі в позаурочний час, впливає на підвищення свідомості учнів, культури поведінки, змінюються їх переконання, прагнення, потреби, інтереси.

Інформаційні технології мають сьогодні пріоритетне значення в усіх сферах діяльності, визначають розвиток суспільства завтрашнього дня. Розуміючи важливість впровадження інформаційних технологій, адміністрація школи створює належні умови для комп’ютеризації навчального закладу. Використання комп’ютерних технологій у виховній роботі підвищує її ефективність. Так, на сайті навчального закладу викладена інформація про виховну роботу: створена електронна база виховних заходів, конкурсів, сценаріїв, розроблені виховні години. Із використанням сучасних інформаційних технологій проводиться кожний загальношкільний виховний захід.

               

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється у патріотизмі, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин.

Патріотизм виявляється в любові до Батьківщини, свого народу, турботі про його благо, сприянні становленню й утвердженню України як суверенної, правової, демократичної, соціальної держави, готовності відстояти її незалежність, служити і захищати її, розділити свою долю з її долею, повазі до українських звичаїв і обрядів, усвідомленні спільності власної долі з долею Батьківщини, досконалому володінні української мовою.

Велика увага у виховному процесі школи приділяється патріотичному вихованню школярів, формуванню національної свідомості, вихованню шанобливого ставлення до своєї історії. Для педагогічного колективу нашої школи патріотичний напрямок роботи був і залишається одним із головних.

Патріотичне і національне виховання здійснюється як на уроках, так і під час позакласної роботи.

До визначних подій в житті країни в школі проходять уроки мужності, години пам'яті, виховні години, зустрічі з відомими людьми, заходи, які спрямовані на формування в учнів поваги до Конституції України, символів держави. У кожному класі створені куточки державної символіки, проводяться лінійки, на яких звучить Гімн України.

 

Педагоги практикують проведення уроків Пам’яті, уроків Матері-України, уроків народознавства, які допомагають спрямовувати виховну роботу на глибоке вивчення рідної мови, історії рідного краю, пам’яток культури і природи, коріння свого народу, ознайомлення учнів із давніми і сучасними обрядами, традиціями, звичаями нашого народу. Учні залучаються до проведення пошукової, дослідницької роботи, збирання оповідань, легенд, казок, повертають забуті імена національних героїв, вивчають пісенну культуру, народну архітектуру, національний побут тощо. Як результати цієї роботи спільно з учнями у школі створені експозиції, виставки.

5 березня 2005 року група старшокласників під керівництвом Соснюка Й.Й. їздили в с. Білогорща (біля Львова), де брали участь в урочистостях, присвячених вшануванню пам’яті генерала-хорунжого УПА Романа Шухевича, зустрічалися з героєм України Юрієм Шухевичем та зв’язковою Романа Шухевича Дарією Гусяк.

15 березня 2009 р. педагоги нашої школи Соснюк Й.Й., Чижмар О.П., М’яновський О.Я., Фридрак У.В. їздили в Хуст, де на Красному полі було урочисте відкриття меморіалу в честь 70-ої річниці проголошення Карпатської України. На святі був присутній президент України В.Ющенко, народний депутат України Іван Заєць.

Кожного року учні беруть участь у традиційному поході до символічної могили бійців УПА в урочищі Ласки на свято Покрови. Діти зібрали матеріали та оформили стенд «Вшанування пам'яті героїв». Перед Великодніми святами впорядковують могили бійців УПА на сільському цвинтарі та в урочищі Ласки.

Проводяться виховні години на патріотичну тему:

Щороку в день пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр. у школі під керівництвом вчителя історії Бабій С.Л. проводяться виставки малюнків, виставляється карта України з відзначеними областями, де найбільше постраждали люди, виховні години, лінійки, учні запалюють свічку пам’яті.

Педагогами проведені уроки та виховні заходи:

 • Місце Т.Шевченка в національному відродженні (вчитель історії: Бабій С. Л., вчитель української мови та літератури Брич Л. Т.)
 • Усний журнал «День української писемності» (Брич Л.Т., Бабій С.Л.);

 • Сценічно-музичне дійство, присвячено творчості Т.Шевченка «Молітесь Богові одному, молітесь правді на землі» (Брич Л.Т., Монаршук А.М.);

 • Космічна мандрівка «Ми є діти українські»

(Бучинська Н.В.)

 • «Історія проситься у сни нащадків» – до 70-річчя УПА (Брич Л.Т., Монаршук А.М.). Зустріч із поетом-піснярем Я. Філіпчуком та жителькою села Підгірці – Луців Т.Д., яка виконала співанки та повстанські пісні.

 • Зустріч із жителькою села Кухтій Ярославою Миколаївною, яка виконала повстанські пісні, розповідала про ті часи, як у с. Комарів на Святу вечерю у їх хату приходили повстанці, співали пісні. Вона дуже любить співати і знає забуту вже усну народну творчість нашого краю. Пісні, записані від неї та інших жителів села вчителькою української мови та літератури Монаршук А.М. зібрано у книзі «Село моє - Підгірці».

Кожного року вчитель історії Бабій С.Л. з учнями 11-12 класів відвідує меморіальний комплекс «Борцям за волю України», який створено на місці тюрми, що діяла в Стрию під час Першої та Другої світових війн. Тюрма була побудована сто років тому Австрійською владою. Тут учнів ознайомлюють з історією нашого краю у ХХ ст., ув’язненими борцями за волю України, картинами, скульптурами національних героїв, фотографіями злочинів Радянської влади.

У жовтні 2013 року у школі виступав хор «Легенда» братства Стрийської станиці ОУН – УПА «Повстанська пісня» (диригент Щурко М.В.)