Вітаю Вас, Гість

Трудове виховання
 

Ціннісне ставлення до праці є визначальною складовою змісту виховання особистості, що спрямована на формування у неї розуміння значущості особистої праці як джерела саморозвитку і самовдосконалення.

Трудове виховання передбачає вирішення таких завдань:

 • формування здатності до праці;
 • виховання соціально-психологічної готовності до трудової діяльності;
 • виховання поваги до людей праці та її результатів;
 • оволодіння уміннями й навичками трудової діяльності;
 • профорієнтація школярів.

 

Специфічними завданнями трудового виховання дітей із вадами зору є:
 

 • корекція та подолання негативних наслідків у розвитку особистості слабозорої дитини;
 • формування активної життєвої позиції;
 • корекція понять про види, об’єкти, знаряддя праці;
 • формування навичок просторової орієнтації;
 • виховання готовності до участі в трудовій діяльності.

     Важливе місце у системі роботи школи належить трудотерапії як одному з напрямків реабілітації  дітей з особливими потребами, певного фактору відновлення працездатності організму, підготовки до адаптації та інтеграції в суспільство, підготовки до вибору професії, підготовки дітей до виконання життєвих функцій.

Складовою частиною трудового виховання є професійна орієнтація учнів – обґрунтована система допомоги (соціально-економічної, психолого-педагогічної, медико-біологічної, виробничо-технічної) учням у виборі професії відповідно до здібностей, нахилів і ринку праці.

     На це звертають увагу вчителі трудового навчання, вихователі.

У молодших класах учні набувають елементарних навичок роботи з папером, картоном, пластиліном, природними матеріалами. У середніх класах діти здобувають знання, опановують уміння і навички з обробки металу, дерева, основ електротехніки, металознавства, графічної грамоти. У старших класах трудове навчання має професійно орієнтований характер.

Складовою системи трудового навчання школярів є також організація їх суспільно корисної праці. Виготовляючи продукцію власними руками, учень відчуває, що він на щось здатний, у нього з'являється впевненість у собі, а добре зроблена річ приносить естетичне задоволення. Продуктивна праця вдосконалює трудові вміння і навички, привчає до трудових зусиль, розвиває суспільну активність, волю й такі важливі риси характеру, як дисциплінованість, відповідальність, ініціативність, точність і старанність.

Побутове обслуговування в школі передбачає підтримання учнями порядку і чистоти в класах, шкільних майстернях, місцях відпочинку, на шкільному подвір'ї. Вони вчаться працювати й цінувати працю дорослих, руками яких зведено шкільну будівлю, виготовлено меблі й навчальне обладнання, у них розвивається дбайливе ставлення до створеного. Одна з форм такої праці – чергування учнів у класі та в школі, виконання організаторських функцій у класному і загальношкільному колективі.

Учні разом із вчителями регулярно проводять виставки своїх робіт, тематичні виставки в музеї народознавства – до Пасхи, Різдва Христового.

У школі є слюсарна, столярна, швейна майстерні, кабінет домоводства, де учні набувають навичок цих видів робіт, виготовляють різні вироби, навчаються вишивати, в’язати, працювати з бісером, що розвиває дрібну моторику, а також набувають знань із кулінарії, правил сервірування столів, оформлення власних робіт.

Трудовим навикам сприяють уроки соціально-побутової орієнтації (вчитель –       Хомин О.С.), які спрямовані на соціальну адаптацію учнів, на підготовку їх до самостійного життя, на формування у дітей життєво необхідних побутових вмінь і навичок, уміння спілкуватися. Заняття із соціально-побутової орієнтації тісно пов’язані з навчальним процесом, а також мають своє логічне продовження в повсякденному житті.

Разом з працівниками музею «Верховина» на базі школи було проведено «Майстер- клас» із виготовлення писанок. Підсумком цього заняття стала виставка робіт – писанок та Пасхальних композицій учнів.

Учні школи працюють на пришкільній ділянці, доглядають за квітами, збирають насіння, а також прибирають територію школи, виготовляють на уроках трудового навчання вироби для покращення дизайну школи та подвір’я.

Дуже вдало організовано у нас допрофільне навчання з лікувального масажу, яке незабаром переросте у профільне, а в майбутньому допоможе прилаштуватись нашому випускникові на ринку послуг із цієї професії, що має нині попит. У слабозорих дітей спрацьовує компенсація тактильних відчуттів взамін зорових, тому вони стають добрими масажистами. Наші випускники добре прилаштовуються за цією спеціальністю.

   Для майбутнього вибору професії у старшій школі проводиться професійна орієнтація учнів: зустрічі з представниками різних професій, екскурсії у різні навчальні заклади, зустрічі з представниками Служби зайнятості м. Стрия, бесіди профорієнтаційного напрямку:

 • "Підліткова праця: правознавчий аспект",
 •  "Ким бути чи яким бути?",
 • "Як не помилитися у виборі професії?",
 • "Світ професій: праця та покликання", "Презентація професій", "Ярмарок професій".?",
 • "Професії нашого часу",
 • "Діагностика своїх можливостей"