Вітаю Вас, Гість

Моральне виховання

Ціннісне ставлення до людей виявляється у моральній активності особистості, прояві відповідальності, чесності, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совісності, терпимості до іншого, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов'язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності; вмінні працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості. Показник моральної вихованості особистості – це єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла, наявність активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції.

Моральне виховання вирішує такі завдання:

 1. оволодіння особистістю правилами та нормами моральної поведінки;
 2. розвиток почуттів;
 3. формування переконань;
 4. формування умінь і навичок моральної поведінки.

Зміст морального виховання – виховання любові, поваги до батьків і старших, вірності у дружбі та коханні, свідомого, творчого ставлення до виконання професійних обов'язків, особистої відповідальності за свою працю, любові до рідної землі, до рідної мови, вірності ідеям, принципам народної моралі та духовності, шляхетного ставлення до жінки, уміння захищати слабших, турбуватися про молодших тощо.

Можна виокремити такі елементи системи моральних цінностей виховання:

– абсолютно вічні, які мають універсальне значення та необмежену сферу застосування і загальнолюдський характер (доброта, чесність, любов, гідність, мудрість, краса, справедливість тощо);

– національні, які є значущими для одного народу і не завжди поділяються іншими народами (патріотизм, почуття національної гідності, історична пам'ять тощо);

– громадянські, які грунтуються на визнанні гідності людей і застосовуються в демократичних суспільствах (поняття прав і свобод людини, обов'язків перед іншими людьми, ідеї соціальної гармонії тощо);

– сімейні, які є основою сімейного життя, визначають закони подружньої вірності, піклування про дітей і старших тощо;

– особистісні, які найперше торкаються особистого життя людини, визначають риси її характеру, особливості поведінки, стиль життя тощо.

     Важливо пам'ятати: щоб сформувати духовні, моральні норми поведінки у школярів, загальнолюдські цінності і позитивні риси характеру, поруч з дітьми повинні бути дорослі, які підійшли б до вирішення цієї проблеми з усією серйозністю і відповідальністю. Діти повинні бачити прояви кращих рис, етичних цінностей у повсякденному спілкуванні з учителями, бачити в них особистостей, носіїв високих моральних і духовних принципів. Для цього використовуються різні форми моральної просвіти: лекції, бесіди, диспути, розповіді, обговорення книг та ін., на яких обговорюються різні питання, наприклад:

 • "Людське життя як найвища цінність",
 • "Свобода та людська гідність – базові цінності особистості",
 • "Чи все в житті стосується тебе?",
 • "Культура особистості, її здатність до сімейних відносин",
 • "Духовні скарби народу", "
 • Найстрашніші втрати – духовні",
 • "Мистецтво жити гідно",
 • Свято матері (Бучинська Н.В, Струк І.І.),

 • Родинне свято:"Добра родина - славна Україна" 8 клас. 2014 р. Стасів С.Ф.,

 Ониськів М.С.

Формування певних рис характеру, поведінки дітей проходять при постановці казок, сценок за участю учнів. Тут також проявляються артистичні здібності, уміння грати різні ролі, виховується колективізм, відповідальність дітей.

 

 • Інсценізація казки «The Fox is dead» (Костюк Л.Ф.);

 • Урок «Великобританія» (Сенько Л.Я., Вовщук Л.В.)