Вітаю Вас, Гість

Правове виховання

Одним з аспектів усебічного розвитку особистості є висока правова культура, формування якої забезпечується правовим вихованням.

Процес формування правової культури дітей із  порушеннями зору включає правове навчання та правове виховання, які забезпечують оволодіння правовими знаннями, вміннями та навичками, внаслідок чого у дитини створюється правовий менталітет і правослухняна поведінка.

Правове виховання включає передусім формування свідомого ставлення до своїх прав і обов'язків, глибокої поваги до законів і правил людського життя, готовності дотримуватися і сумлінно виконувати визначені вимоги, які виражають волю й інтереси народу.

Провідними завданнями правового виховання у школах для дітей із порушеннями зору є наступні:

 • Формування правової свідомості як головного фактору, що визначає особливості соціально нормативної поведінки людини.

Вихованці шкіл-інтернатів для дітей із порушеннями зору мають засвоювати правові закони, які регулюють їхнє життя і діяльність як неповнолітніх особистостей з інвалідністю. Підлітки оволодівають правовими нормами, якими їм доведеться користуватися в майбутньому.

Правова свідомість ґрунтується на знаннях законів, юридичній обізнаності. Методика правового виховання передбачає забезпечення доступності змісту пропонованих дітям відомостей на основі конкретизації матеріалу, побудованого на досвіді дітей. Педагог у своїй роботі повинен використовувати велику кількість прикладів з життя суспільства в цілому та ролі кожної особистості в ньому. Важливими організаційними формами проведення заходів із правового виховання в школах для  дітей зі зниженим зором є бесіди на правову тематику, пояснення, обговорення літератури, кінофільмів тощо. При цьому обов'язковими є емоційність діяльності дітей, відповідність роботи їх віковим можливостям, сприяння розумовій активності зі спонуканням до виділення головного, до порівняння, конкретизації, знаходження аналогій, доказів, оцінок, встановлення причинно-наслідкових зв'язків, висновків та вироблення у дітей стратегій соціально-нормативної поведінки.

 • Вироблення у вихованців умінь, навичок та звичок поведінки відповідно до правових норм.
 • Дитина повинна не лише знати закони та дотримуватись їх, її нормативна поведінка має бути для неї звичною. Разом з тим життя в умовах школи-інтернату обмежує формування досвіду правової поведінки за її межами. Тому важливим завданням вихователів є розширення позашкільних комунікацій школярів, навчання їх умінню переносити отримані знання на аналогічні ситуації поза школою.
 • Формування активної позиції учнів у правовій сфері, що має проявлятись у нетерпимому ставленні до правопорушень, прагненні боротися з цим явищем.
 • Подолання у правовій свідомості вихованців помилкових поглядів і переконань, які сформувалися колись при перебуванні в негативному середовищі. Це є сферою педагогічної діяльності, пов'язаною з перевихованням.

Формування правової культури у молодого покоління є одним із найважливіших компонентів основної мети національного виховання. Ще одним підтвердженням гостроти цієї проблеми є тенденція випереджуючого зростання злочинності неповнолітніх на фоні загальної злочинності.

Для цього проводяться виховні години, зустрічі з правоохоронними органами, соціальними працівниками, диспути, перегляди фільмів.

Розроблено та затверджено заходи школи-інтернату з питань організації правоосвітницької, правовиховної роботи, профілактики злочинності та узалежнень серед дітей.

Постійно проводяться лекції на правову тематику, на які запрошуються представники міліції, суду, прокуратури. Створено правовий консультативний пункт для старшокласників. Учнів, схильних до правопорушень, поставлено на внутрішній облік. Психологи ведуть спостереження за ними. Також складено списки дітей, які виховуються в неповних і неблагополучних сім’ях.

    

 • Соціальна реклама "Діти - квіти життя", "Візьми дитину у родину" (Гладій З.Л.)

 

У школі проводяться тижні правових знань, на які запрошуються працівники ДАІ, ІНС, міліції, прокуратури, пожежної охорони. Проводяться ділові ігри:

 • Круглий стіл «Молодь і злочинність»;
 • Відкрите засідання клубу «Ерудит» на тему «Чому я засуджую смертну кару»;
 • «Культура взаємовідносин юнаків і дівчат»;
 • «Без правової культури немає правової держави»;
 • «Особиста відповідальність – пріоритетна риса громадянина»;
 • «Права і свободи громадян – пріоритетні цінності демократії»;
 • «Свобода та особиста недоторканість громадян»;

Вихователі ведуть зошити психолого-педагогічних спостережень за дітьми. Схильним до правопорушень учням надають допомогу для покращення їх поведінки. Дітей, які мають найбільше пропусків, порушують дисципліну, викликають на засідання ради профілактики правопорушень, розмовляють з батьками. Велику допомогу у роботі з такими дітьми надає сціальний працівник сільської ради Андрій Павлів.