image

       

 

                        

 
Проблема школи: компетентісно-орієнтоване навчання - основа діяльності дітей з особливими потребами
 
Навчально-виховний заклад І-ІІІ ст. створено з метою соціальної допомоги і реабілітації дітей із вадами зору (гострота зору 0,05 - 0,4 на оці, яке краще бачить), зі складними вадами розвитку (фізичні та розумові), затримкою психічного розвитку (ЗПР) та вадами мовлення.
 
Емблема нашої школи:
 


Мета школи: виховати здорову, повноцінну, гармонійно  сформовану особистість; розвивати морально-етичні  якості учнів, збагачувати їх світогляд, формувати і вдосконалювати життєві цінності та духовні надбання вихованців.